ကဒ်များ / Gift Card  / uab Celebrity Gift Card

uab Celebrity Gift Card

uab Celebrity Gift Card သည် မွေးနေ့ပွဲများ၊ အားလပ်ရက်ပွဲတော်များ၊ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲများနှင့် လက်ဆောင်ပေးခြင်းများအတွက် အသင့်တော်ဆုံး လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ကိုယ်တိုင်သုံးစွဲဖို့လည်း သင့်တော်သလို၊ လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးတဲ့အခါမှာလည်းလက်ခံရရှိသူအနေနှင့် သုံးစွဲခွင့်ကို လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

အကျိုးခံစားခွင့်များ

uab bank ရဲ့ အထူးလျှော့စျေး ၃၀% အထိ ခံစားခွင့်များ။

Free and easy register & top-up via uabpay, SaiSai Pay, uabpay+ Merchants and uabpay+ Counters at uab Branches

လျှောက်ထားရန်

You can buy at uab Visa Celebrity Gift Card at any uab branches, Authorized Sales Outlets (to be confirmed),
uab Retails Facebook Page and [email protected]

* For information about uab Privileges, click here.

* For information about Visa Privileges, click here.