ငွေစုဘဏ် အပ်ငွေစာရင်း

ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်းဆိုသည်မှာ လူတစ်ဦးချင်းဆီအတွက် အကျိုးများသော အပ်ငွေ အမျိုးအစား တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး Customer များအား မြင့်မားသည့် အတိုးနှုန်းများမှတဆင့် ငွေစုဆောင်းသည့် အလေ့အထကိုအားပေးခြင်းဖြစ်သည်။

ရရှိနိုင်သည့်ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်းအမျိုးအစားများမှာ

  • အနည်းဆုံးလက်ကျန်ငွေ ထားရှိရပြီး ငွေစုစာအုပ်ရရှိသည့်အမျိုးအစားဖြစ်သည့် ပုံမှန် Savings
  • များများစု ၊ များများအတိုးရနိုင်မည့် ငွေစုစာရင်းအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည့် Smart Saver
  • ကလေးသူငယ်များ ငွေစုဆောင်းသည့် အလေ့အကျင့်ရှိအောင် အားပေးသည့် ငွေစုစာရင်းအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည့်Children Savings
  • Digital lifestyle ကိုအားပေးသည့် e-savings

ဘဏ်စာရင်းအား ဘယ်လိုလျောက်ထားပါမည်လဲ?

လူကြီးမင်း၏ အနီးတွင်တည်ရှိသည့် မည်သည့် uab ဘဏ်ခွဲတွင်မဆို သွားရောက် လျောက်ထားဖွင့်လှစ်နိုင်မည်ဖြစ်သလို uab website တွင်ဖော်ပြထားသော mobile application, online banking တို့မှတစ်ဆင့်လည်း လျောက်ထားနိုင်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။