ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုအတွက် ချေးငွေ

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရင်းအနှီးများ တိုးချဲ့ရန်အတွက် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည်ကို uabမှ နားလည်ပါသည်။ ၎င်းရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများဖြင့် စက်ပစ္စည်းများ၊ ယာဉ်များဝယ်ယူခြင်း၊ စက်ရုံနေရာအတွက်ဝယ်ယူခြင်း၊ ရုံးနှင့်စက်ရုံများတည်ဆောက်ခြင်း၊ ဆိုင်ခန်းများအား ပိုမိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း ၊ IT နည်းပညာပစ္စည်းများတပ်ဆင်ခြင်း နှင့် R&D များပြုလုပ်ခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

အဆိုပါချေးငွေများကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အနေဖြင့် လုံလောက်သော စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အခြေခံနည်းပညာများကို တည်ဆောက်ပြီးမှသာ နောက်ထပ်အဆင့်တစ်ခုတိုးမြှင့်ရန်အတွက် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ များပြားလှသောကြွေးမြီများ သို့မဟုတ် မှားယွင်းသော ကြွေးမြီအမျိုးအစားများသည် အကျိုးအဆက်မှားများ ဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်တာကြောင့် စာရင်းလက်ကျန်များမှန်မှန်ကန်ကန် ဖြစ်နေရန် အရေးကြီး ပါသည်။ uab ၏ဘဏ္ဌာရေးကျွမ်းကျင်သူများအနေဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သီးသန့် အကြံညဏ်ပေးနေသည့်အတွက် ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။

လက်ရှိလည်ပတ်နေသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ဝင်ငွေအခြေအနေနှင့် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများမှတဆင့် ရရှိရန်မျှော်မှန်ထားသည့် လည်ပတ်ငွေကြေးစီးဆင်းမှုအခြေအနေများပေါ်မှုတည်၍ ပြန်လည်ပေးဆပ်ရမည့်ချေးငွေအချိန်ကာလသည် ကာလတို သို့မဟုတ် ကာလလတ် သို့မဟုတ် ကာလရှည်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ စက်ပစ္စည်းများနှင့်ယာဉ်များဝယ်ယူခြင်း၊ စက်ရုံနေရာအတွက်ဝယ်ယူခြင်း၊ ရုံးနှင့်စက်ရုံများတည်ဆောက်ခြင်း၊ ဆိုင်ခန်းများအား ပိုမိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း ၊ IT နည်းပညာပစ္စည်းများတပ်ဆင်ခြင်း နှင့် R&D များပြုလုပ်ခြင်း စသည့် မည်သည့်အမျိုးအစားလုပ်ငန်းလည်ပတ်ငွေအရင်အနှီး တိုးချဲ့ခြင်းမဆို ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက်ချေးငွေများကို လူကြီးမင်းတို့ရယူနိုင်ပါသည်။

Machinery Loan is a flexible approach to funding that gives your business access to the equipment, vehicles, plant and technology it needs to perform, based on your business cash flow. These commercial finance options can be used for both new and second-hand assets, or as a mechanism for releasing value from those you already own. They include everything from heavy equipment financing to second-hand equipment financing options.

We offer competitively priced loans to finance the construction of different kinds of properties such as office buildings, shopping centers, warehouses and so on.

Loan Against Property for your personal or business needs. Both residential and commercial properties can be mortgaged for taking a loan against property.

When it comes to buying your next cars, vans and trucks, knowing you have got the money in your back pocket can help you get a better deal.

Project finance is available for procuring and importing assets in industries like mining, power generation, power transmission, telecommunications, transportation and other infrastructure projects. We will help you to maximize opportunity and minimize risk with the right financing fit.

For major and large projects, uab can provide medium or long-term loan jointly provided by multiple banks under one single loan agreement. uab may act either as an agent bank or security agent or alternatively as an arranger.